Algemeen

 • Er geldt een gehele rookverbod in alle accommodaties.
 • Het is niet toegestaan schoenen in de kleedkamer achter te laten. Deze kunt u eventueel in de hal achterlaten.
 • Badslippers zijn toegestaan in de kleedkamers en zwemzaal, mits deze niet buiten gedragen zijn.
 • U dient op tijd aanwezig te zijn in de kleedkamer. De zwemonderwijzer komt u (kind) ophalen voor de les.
 • Gelieve niet te vroeg te komen, dit zorgt voor onnodige drukte.
 • Het is niet toegestaan telefoongesprekken te voeren aan en rondom het bad. Bij urgentie graag gebruik maken van de kleedkamers of hal.
 • Douchen (inclusief haren) vóór de zwemles is verplicht.
 • Zwemstudio Ingrid stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.

Administratief

 • Voor elke gemiste les, ongeacht de reden, krijgt u een halve les tegoed. Bij twéé halve lessen kunt u een nieuwe les inplannen.
 • Bij tijdig afmelden in wettelijke schoolvakanties, krijgt u een hele les tegoed.
 • Facturen worden op de 18e van elke maand verstuurd en dienen vóór de 1ste van de nieuwe maand te zijn voldaan.
 • Bij 2 maanden achterstand brengen wij € 10,- extra administratiekosten in rekening (per maand).
 • Bij 3 maanden achterstand zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven.
 • De eerste maand betaalt u naast abonnementskosten ook borg. Bij het beëindigen van uw abonnement, wordt de borg na eventuele verrekeningen geretourneerd.

ZWEMSTUDIO INGRID

SCHRIJF JE IN

INSCHRIJVEN