Algemeen

 • Er geldt een gehele rookverbod in alle accommodaties.
 • Het is niet toegestaan schoenen in de kleedkamer achter te laten. Deze kunt u eventueel in de hal achterlaten.
 • Badslippers zijn toegestaan in de kleedkamers en zwemzaal, mits deze niet buiten gedragen zijn.
 • U dient op tijd aanwezig te zijn in de kleedkamer. De zwemonderwijzer komt u (kind) ophalen voor de les.
 • Gelieve niet te vroeg te komen, dit zorgt voor onnodige drukte.
 • Het is niet toegestaan telefoongesprekken te voeren aan en rondom het bad. Bij urgentie graag gebruik maken van de kleedkamers of hal.
 • Zwemstudio Ingrid stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.

Administratief

 • Afgemelde lessen worden volledig in rekening gebracht. Indien u minimaal 48 uur van te voren een les afmeld, heeft u recht op een halve les. Bij twee gemiste lessen, kunt u één nieuwe les kosteloos inplannen via de persoonlijke pagina van uw kindje. Opnieuw ingeplande lessen kunnen niet meer worden verzet.
 • Betalingen vinden uitsluitend plaats door middel van automatische incasso. Betalingen worden achteraf geïncasseerd.
 • Bij 2 maanden achterstand brengen wij € 10,- extra administratiekosten in rekening (per maand).
 • Bij 3 maanden achterstand zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven.
 • Het inschrijfgeld wordt niet terug betaald of verrekend met openstaande facturen.
 • Er kan geen verrekening plaatsvinden van lessen uit het tegoed. Ook niet als u stopt.

ZWEMSTUDIO INGRID

SCHRIJF JE IN